sm md lg xl

Våra värderingar

Alla projekt bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete. Både mellan byrå och kund, och mellan olika kompetenser på byrån. Våra värderingar beskriver hur vi vill vara som byrå och vad vi aldrig får tumma på.

Slå gårdagen

Nyfikenhet är inneboende mänsklig drivkraft. När vi öppnar oss för att lära nytt mår vi bra och kan göra verklig skillnad. Om vi alla medvetet strävar efter ständig förbättring kommer vi att göra Sandberg Trygg smartare och vassare. Vi kommer att jobba stenhårt för att fortsätta hålla ett nyfiket, öppet, modigt och stöttande sinne för att förflytta våra positioner framåt.

Dela energi

Energi, driv, passion och arbetsglädje. Det vill vi uppleva på jobbet varje dag. Ju mer vi delar med oss till varandra med vår inneboende energi desto mer kan vi växa tillsammans. När vi fokuserar på det som ger oss positiv energi får vi kraft att våga ta det där steget för att nå ”out of the box”. Tillsammans bygger vi upp Sandberg Tryggs energinivå till nytta både för oss och för våra kunder.

Var mänsklig

Hur vi har det på jobbet påverkar vår känsla av värde och mening i livet. När vi dagligen anstränger oss att verkligen se och bry oss om varandra som medmänniskor skapar vi en trygg och stabil arbetsmiljö som står pall även i stressiga lägen. Tillsammans kämpar vi för varandra och för de saker vi tror på och står upp för.